Kontakt: Petra Hejlová - 724 166 915 - asociaceps@email.cz
 


 


Tréninkový kemp mládeže 2017

5. února 2017 v 21:53
Tréninkový kemp mládeže v požárním sportu BLUDOV
Pořádaný Asociací požárního sportu ve spolupráci SDH Bludov
Za příspěvku Olomouckého kraje

Cíl: Poskytnout výuku základních technik požárního sportu, především techniky překonávání překážek a zapojování hadic typu ROT, základy atletiky, popřípadě výstupu na cvičnou věž.
Dílčí cíl: Zjednodušit přechod z mládežnické kategorii do kategorie dorostu především s ohledem měnících se technik zapojování hadic z DIN na ROT
Program tréninkového kempu:
Sobota 8. dubna 2017 - určeno pouze pro dívky
Neděle 9. dubna 2017 - určeno pouze pro chlapce
8.15 - 8.45 Příjezd, presence
9.00 rozdělení mládeže do tréninkových skupin, kde budou postupně obeznámeni s jednotlivými technikami (rozcvičení, atletická abeceda, technika startu a běhu, techniky překonání překážek, příprava a úchop hadic, zapojování hadic, rozdělovače) pod vedením zkušených trenérů
Instruktáž a strava vedoucích začátečníků
-
možno využít instruktáže začínajících vedoucích a zajištění stravy
- práce a trénink s mládeží bude výhradně v režii trenérů tréninkového kempu!
Podmínky účasti mládeže na tréninkovém kempu požárního sportu
- Do 5. března 2017 poslat elektronicky závaznou přihlášku, která je v přílohách níže a to elektronicky na adresu asociaceps@email.cz
- Na místě odevzdat závaznou přihlášku s podpisem rodičů a vysílající organizace
- Tréninkový kemp je preferován pro mládež mezi 12-17 rokem.
- Tréninkový kemp je určen především pro začínající mládež, mládež s malými zkušenostmi s výše uvedenými technikami, mládež v přechodové fázi z hadic DIN na ROT
- Každý účastník bude mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, průkazku člena SDH a na zadní straně potvrzené zaplacení členských příspěvků na rok 2017.
- Na místě podepíše každý účastník seznámení s bezpečností a s provozním řádem sportoviště.
- Účastnický poplatek 300 Kč za osobu
- Zálohu 150 Kč poslat na účet u Raiffeisen Bank v Olomouci - č.ú. 5978861001/5500 nejpozději do 5. března 2017. Variabilní symbol: 0006042013 Do zprávy pro příjemce uveďte název sboru a počet přihlášených osob - př.: SDH LHOTA 4x
- Doplatek 150 Kč při presenci
- Na základě přijaté platby bude vystaven účet za soustředění.
- V případě velkého zájmu mají přednostní právo členové organizací APS, dále pak Olomouckého kraje - maximálně 50 účastníků na den, proto s přihláškou neváhejte.
Podmínky účasti vedoucích na tréninkovém kempu v požárním sportu
- do 5. března 2017 poslat elektronicky závaznou přihlášku, která je v přílohách níže a to elektronicky na adresu asociaceps@email.cz z důvodu objednání stravy
- kratší instruktáž je zaměřena na trénink v zimní období a v hlavní sezóně pro začínající vedoucí s velmi malými zkušenostmi
- práce a trénink s mládeží bude výhradně v režii trenérů tréninkového kempu!
- účastnický poplatek 150 Kč na den
- Celou částku 150 Kč poslat na účet u Raiffeisen Bank v Olomouci - č.ú. 5978861001/5500 nejpozději do 5. března 2017. Variabilní symbol: 0006042013 Do zprávy pro příjemce uveďte název sboru a počet přihlášených osob - př.: SDH LHOTA 4x
- Omezený počet vedoucích 10-15
Technické zajištění soustředění
- Překážky dodá SDH Bludov
- Zdravotní služba zajištěna
- Zajištěn oběd a odpolední svačinka
S sebou si účastníci vezmou
- sadu hadic na 60 m (100 m) s překážkami - nejlépe každý svou, minimálně 1 sada pro dvojici
- přilbu, opasek - každý svoje
- sportovní oblečení, zakrývající zejména lokty a kolena, nejlépe těsně obepínající kotníky (elasťáky, tepláky zakončené gumou) - NE KALHOTY, DŽÍNY, KAPSÁČE a podobné
- sportovní obuv ( botasky, tretry )

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTE

X-flame pohár 2017 - Moravská hasičská stovka

29. ledna 2017 v 19:48
14. květen Záhorská stovka (Provodovice)
22. červenec Třeštinská stovka (Třeština)
29. červenec Bludovská stovka (Bludov)
9. září Choltická stovka (Choltice)
23. září Stovkování pod Slunečnou (Moravský Beroun) Slavnostní vyhlášení X-flame poháru 2017

Pravidla Moravské hasičské stovky X-flame poháru 2017

29. ledna 2017 v 19:47
Asociace požárního sportu, spolek
Kolšov 37, 788 21
Tel: 724/166 915
e-mail: asociaceps@email.cz

PRAVIDLA
Moravské hasičské stovky
X-flame pohár 2017


seriál spojující jednotlivé závody v běhu na 100m s překážkami v kategoriích mužů, žen a dorostu SDH i HZS

Povinnosti pořadatelů jednotlivých závodů:
1. Pořadatelé jsou povinni nejpozději 14 dnů před konáním soutěže zaslat Asociaci požárního sportu propozice soutěže a nejpozději do 3 dnů od konání soutěže výsledky.
2. Pořadatelé jsou povinní nejpozději do tří dnů napsat článek o závodu a zaslat jej do místního a hasičského tisku a dále administrátorovi webu a mediálním partnerům.
3. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže startéra s kvalifikací rozhodčího a minimálně 3 rozhodčí. Hlavní rozhodčí bude určen na místě.
4. Pořadatelé jsou povinni mít k dispozici elektronickou časomíru.
5. Pořadatelé jsou povinni na oficiálních tiskopisech, jakou jsou pozvánky, plakáty nebo výsledkové listiny prezentovat loga hlavních partnerů poháru.
6. Pořadatelé jsou povinni ve sportovním areálu a kolem drah umístit propagační banery a loga smluvních partnerů a pořídit jejich fotografie.
7. Pořadatelé jsou povinni zajistit zdravotní službu pro případ nutnosti poskytnout první pomoc při zranění. Stanoviště je nutno viditelně označit.
8. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit tiskopisy oznámení úrazu z důvodu případné pojistné události.
9. Pořadatelé jsou povinni spolupracovat s hlavním partnerem Moravské hasičské ligy X‑flame -internetový obchod pro hasiče. Zavazuje se k zveřejnění reklamy v prostoru pořádání závodů a podél závodní dráhy. Pořadatel se taktéž zavazuje, že nakoupí trofeje a poháry u X‑flame - P. Hrdlička, kde mu bude poskytnuta 10% sleva.


Pravidla
1. Účast, kategorii, disciplína
Seriál je určený pro závodníky - jednotlivce - společně pro členy SDH i HZS v kategorii muži, ženy, střední dorostenci, střední dorostenky, mladší dorostenci, mladší dorostenky. Soutěžit se bude dle Směrnic hasičských soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS a Změn Směrnic hasičských soutěží schválených VV SH SČMS - uvedeno na www.dh.cz
V kategorii dorostu uvede soutěžící zájem o evidenci mezi dorostem při prezentaci před závodem. Nutný je doložit průkaz člena SH ČMS a písemný souhlas rodič s účastí na soutěži. Ve startovní listině dojde u jejich zařazení do jednotlivých kategorií.

2. Závody zařazené do seriálu pro rok 2017
Běh jednotlivců na 100 m překážek na soutěžích

Záhorská stovka
14.5.
Provodovice - pořádá Horní Újezd
Třeštinská stovka
22.7
Třeština
Bludovská stovka
29.7.
Bludov
Choltická stovka
9.9.
Choltice
Stovkování pod Slunečnou
23.9.
Moravský Beroun
Každý ze závodů probíhá minimálně ve dvou drahách pro každou kategorii.

3. Vyhodnocení
Jednotlivé závody se mezi sebou mohou lišit systémem závodu - je povolen "klasický" dvoukolový systém, vyřazovací systém nebo závod se základním kolem a s postupem x nejlepších do dalšího kola, vždy se však musí dodržovat ostatní pravidla dle platných Směrnic hasičských soutěží SH ČMS. Systém závodů pořadatel oznámí před začátkem soutěže. Každý pořadatel jednotlivé soutěž vyhodnotí minimálně 3 nejlepší závodníky z každé kategorie do 30 minut po skončení soutěže.
4. Bodování
V každém závodě se boduje:
- prvních 20. míst ve všech kategoriích včetně dorostenců
1. místo
20 bodů
2. místo
19 bodů
3. místo
18 bodů
Díle po jednom bodu až po 20. místo
1 bod

Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem každého závodu po základní části, tj. po 2. kole. V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.

Závodních musí ve svém zájmu startovat ve všech závodech seriálu pouze za jedno stejné družstvo (sbor, obec). Docházelo by pak ke zmatkům ve výsledkové tabulce. Tabulku průběžného pořadí zajišťuje Asociace požárního sportu. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete na internetových stránkách www.sumperskastovka.blog.cz


5. Celkové vyhodnocení
Bude provedeno v při posledním závodu X-flame poháru 2017 v Moravském Berouně. Do celkového hodnocení se započítávají všechny výsledky závodníků. V případě rovnosti bodů na oceněných místech rozhoduje a pořadí závodník větší počet účastí. Jako další hledisko, se uplatňuje lepší umístění na závěrečné soutěži.

6. Protesty a odvolání
Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu, který rozhodne. Případné odvolání řeší organizační štáb příslušné soutěže přímo na místě. Toto rozhodnutí je konečné a proti němu není odvolání.

7. Pojištění
Závodníci jsou při účasti v závodech seriálu pojištěni na základě členství SH ČMS.

8. Závěr

Realizace seriálu Moravské hasičské stovky X-flame pohár 2017 zajišťuje Asociace požárního sportu ve spolupráci s jednotlivými SDH.

Další články


Kam dál