Kontakt: Petra Hejlová - 724 166 915 - asociaceps@email.cz

Únor 2007

Generálním sponzorem bude BIG SHOCK

19. února 2007 v 11:25 | Kayas |  Sponzoři
Generálním sponzorem Hasičské stovky okresu Šumperk bude výrobce energy drinků Big Shock. Závodníci se tak mohou těšit na skvělé ceny

Anketa

13. února 2007 v 15:19
Hlasujte v anketě:

Poháry

12. února 2007 v 20:07
Poháry pro jednotlivce

Hasičská stovka okresu Šumperk

12. února 2007 v 19:54 | Kayas |  Pravidla
Hasičská stovka okresu Šumperk
1. ročník
seriál spojující jednotlivé závody v běhu na 100 m s překážkami
v kategoriích mužů a žen a dorostu SDH i HZS.
Pravidla

1. Účast, kategorie, disciplína:
Seriál je určený pro závodníky - jednotlivce- společně pro členy SDH a HZS v kategoriích muži a ženy, ale také dorostence a dorostenky, kteří budou zařazeni do kategorie mužů a žen v disciplíně běh na 100 m s překážkami. Soutěžit se bude dle Směrnice hasičských soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 24. 3. 2001 I. a II. část, Výkladu Směrnice hasičských soutěží schváleného VV SH ČMS dne 17. 5. 2002 a Změn Směrnice hasičských soutěží schválených VV SH ČMS dne 18. 3. 2004. Vše uvedeno na internetových stránkách SH ČMS www.dh.cz. V kategorii "dorostenci(ky)" - minimální věk 13 let, maximální věk 18 let dle Směrnic o činnosti dorostu SH ČMS. Startující, splňující tuto podmínku, uvedou svůj zájem o vedení v evidenci mezi dorostem při prezentaci před závodem. Zde předloží OP, nebo průkaz člena SH ČMS a písemný souhlas rodičů s účastí na soutěži. Ve startovní listině dojde u jejich jména k označení velkým písmenem "D" a toto označení bude dále uváděno i v průběžném pořadí seriálu. V jednotlivých závodech budou tito závodníci startovat společně se všemi ostatními závodníky a budou také i společně hodnoceni. Pouze při závěrečném vyhlášení celkových výsledků budou vyhodnoceni také nejlepší z kategorie "dorostenci(ky)".
Účast soutěžících z jiných okresů je vítána
2. Závody zařazené do seriálu:
Běh jednotlivců na 100 m překážek na soutěžích
2.6.2007 v 9:00
Okresní kolo PS
- Pouze pro členy zúčastněných družstev
5.7.2007 ve 14:00
Kolšovská stovka
- dle propozic SDH Kolšov
21.7.2007 ve 14:00
Třeštinská stovka
- dle propozic SDH Třeština
22.9.2007 ve 14:00
Bludovská stovka
- dle propozic Bludov
Každý ze závodů probíhá minimálně ve dvou dráhách pro každou kategorii.
3. Vyhodnocení:
Jednotlivé závody se mezi sebou mohou lišit systémem závodu - je povolen "klasický" dvoukolový systém, vyřazovací systém nebo závod se základním kolem a s postupem x nejlepších do dalšího kola - vždy se však musí dodržovat ostatní pravidla dle platných Směrnic hasičských soutěží SH ČMS. Každý pořadatel jednotlivé soutěže vyhodnotí minimálně 10 nejlepších v obou kategoriích do 30 minut po skončení soutěže
4. Bodování:
V každém závodě se boduje prvních 20 míst v každé kategorii tímto systémem:
1.místo
30 bodů
2.místo
25 bodů
3.místo
22 bodů
4.místo
20 bodů
5.místo
18 bodů
6.místo
16 bodů
7.místo
14 bodů
Dále po 1 bodu až po 20.místo
1 bod
Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem každého závodu po základní části, tj.po 2.kole bez ohledu na systém vyřazovacích běhů.V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.
Závodník musí ve vlastním zájmu startovat ve všech závodech seriálu pouze za jedno stejné družstvo (sbor, obec) - příklad: nelze v prvním závodě seriálu startovat jako Josef Novák - SDH Malá Lhota a ve druhém jako Josef Novák - HZS Velké Město. Docházelo by potom ke zmatkům v celkové tabulce. Tabulku průběžného pořadí zajišťuje štáb soutěže. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete na internetových stránkách SDH Kolšov na adrese www.sdh.kolsov.zde.cz a www.sumperskastovka.blog.cz
5. Celkové vyhodnocení:
Bude provedeno po posledním závodě seriálu v Bludově. Do celkového hodnocení se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř závodů. V případě rovnosti bodů na oceněných místech rozhoduje o pořadí závodníků větší počet lepších umístění. Jako další hledisko se uplatňuje lepší součet časů ze soutěží, kterých se účastnili oba ( všichni ) porovnávaní závodníci.
6. Protesty a odvolání:
Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu, který rozhodne. Případné odvolání řeší organizační štáb soutěže přímo na místě. Toto rozhodnutí je konečné a proti němu již není odvolání.
7. Pojištění:
Závodníci jsou při účasti v závodech seriálu pojištěni na základě členství v SH ČMS.
8. Závěr
Realizaci seriálu Hasičská stovka okresu Šumperk zajišťuje organizační štáb ve složení K.Švéda - vedoucí soutěže a členové štábu A.Elšík, P.Strnad, M.Lečko, J.Krejčí a H.Hykrda ve spolupráci a s podporou OSH Šumperk a HZS Šumperk.
Vydáno 6.2.2007 - Šumperk

Vítejte na stránkách

1. února 2007 v 23:15 | Kayas
Vítejte na stránkách, které se budou věnovat nové hasičské soutěži na Šumpersku.
Je to seriál několika soutěží jednotlivců v běhu na 100 metrů překážek.
Věřím, že si své příznivce najde