Kontakt: Petra Hejlová - 724 166 915 - asociaceps@email.cz

Listopad 2010

Grafická soutěž - návrh loga

19. listopadu 2010 v 15:33 | Kayas
Vyhlašujeme grafickou soutěž o ceny od hlavního partnera seriálu.

1.      Návrh loga Asociace požárního sportu http://sumperskastovka.blog.cz/1011/zalozena-asociace-pozarniho-sportu

Logo by mělo vystihovat požární sport jako takový, nebo obsahovat název Asociace požárního sportu
Mělo by splňovat požadavky na jednoduchost a zapamatovatelnost motivu
Použití maximálně 5 barev + jednoduchá verze loga v jednobarevné podobě

2.      Návrh loga BIG SHOCK Poháru

Logo by mělo vystihovat spojení partnera BIG SHOCK energy drink a běhu na 100 metrů překážek
Mělo by splňovat požadavky na jednoduchost a zapamatovatelnost motivu
Použití maximálně 5 barev + jednoduchá verze loga v jednobarevné podobě

Podmínky soutěže:
Návrhy zasílat v elektronické podobě ve formátech PDF, BMP nebo JPG na adresu kayas@seznam.cz nejpozději do 30.11.2010
Pět nejlepších návrhů bude oceněno hlavním partnerem seriálu

Z pěti finálových návrhů pořadatelé vyberou jeden vítězný.
Jeho autor bude oceněn hlavní cenou.
Autor vítězného návrhu souhlasí s jeho užíváním Asociací požárního sportu a vedením BIG SHOCK poháru a zavazuje se, že jej neposkytne třetí osobě.
Autor vítězného návrhu prohlašuje, že jde o jeho vlastní návrh a motivy nepřevzal z jiných, autorsky chráněných předloh.

Spustit on-line vysílání Radia Haná

Založena Asociace požárního sportu

18. listopadu 2010 v 10:31 | Kayas
Asociace požárního sportu
je občanské sdružení, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují sportovci a příznivci požárního sportu za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti požárního sportu, sportovních akcí hasičů a k dalším aktivitám, zejména k jeho propagaci.

Členem se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, při splnění podmínek pro přijetí a zaplacením členského příspěvku. Tímto získává možnost spolupodílet se na činnosti asociace, zejména účastí na hlasování.

Cíle sdružení jsou:
- propagace požárního sportu
- shromaždování finančních prostředků na podporu a propagaci požárního sportu
- odměňování nejlepších sportovců v disciplínách požárního sportu
- pořádání soutěží v požárním sportu
- podpora volnočasových aktivit mládeže se zaměřením na požární sport
- konání sportovních a tréninkových soustředění mládeže
- spolupráce se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Od roku 2011 přechází pořádání SHOCK! Poháru pod křídla Asociace požárního sportu. Tato změna nám umožní pořádat oblíbené stovkařské závody na území celé republiky. Tímto děkujeme OSH Šumperk za dosavadní spolupráci a pomoc při rozjedu prvních čtyř ročníků poháru.

SHOCK! Pohár má za sebou již čtvrtou sezónu

4. listopadu 2010 v 15:58 | Kayas
Právě skončený ročník byl určitě nejvyrovnanější v historii seriálu. O nejlepším závodníkovi rozhodnul pouhý jeden bod a vítězku mezi ženami určilo při shodném počtu bodů až pomocné kritérium - lepší umístění v posledním závodě.
Magda Krayzlová smazala šestibodové manko a stala se tak první závodnicí v seriálu, která dokázala obhájit celkové prvenství. Naproti tomu František Kunovský se stal historicky nejmladším vítězem. Nejcennější pohár přebíral ve svých 17 letech a dvou měsících. O veliké vyrovnanosti také svědčí to, že každý závod seriálu měl jiného vítěze. A tak si nejvyšší příčky mezi sebe rozdělili Jiří Vénos ( Dolní Studénky ), Pavel Krpec ( Kozlovice ), Jakub Arvai ( HZS Karviná ) a Jakub Paulíček ( Široký Důl ) mezi muži, v ženách zvítězily postupně Simona Kouřilová ( Kolšov ), Lenka Tomandlová ( Ledenice ), Andrea Frgálová ( Otaslavice ) a Magdaléna Krayzlová ( Těškovice )
Celkově se dá říct, že naše předsezónní námaha ( Tréninkový kemp v Bludově http://sumperskastovka.blog.cz/1005/treninkovy-kemp-bludov ) přinesla svoje ovoce a všichni, kteří se na něm podíleli, odvedli skvělou práci. Tímto bych chtěl ještě jednou všem poděkovat. Čtyři dorostenci a stejný počet dorostenek v první desítce celkového pořadí je toho důkazem. Do elitní dvacítky se v obou kategoriích probojovali ještě další tři.
SHOCK! Pohár si za čtyři roky vybudoval svoje pevné místo v kalendářích závodníků a pro příští rok chystá několik změn. Tou nejpodstatnější bude rozšíření počtu bodovaných závodů i na další podniky na Moravě, takže doufáme v ještě větší propagaci hasičského sportu. V současné době se zpracovává termínový kalendář. Vzhledem k posunu termínu Mistrovství ČR družstev v požárním sportu na srpen, ještě nejsou známy změněná data krajských kol, proto zatím vyčkáváme, abychom se pokud možno vyhnuli termínovým kolizím.
To vše se samozřejmě neobejde bez přízně sponzorů, takže děkujeme zejména hlavním partnerům BIG SHOCK! Energy drink, Verve Invest a HATECH za podporu. To samé platí o novinách Týden na Severu a televizi HASICI150.tv za propagaci našich akcí.