Kontakt: Petra Hejlová - 724 166 915 - asociaceps@email.cz

Březen 2014

Tréninkový kemp v Bludově

9. března 2014 v 11:47 | Kayas
·

Do 21.března 2014 poslat závaznou přihlášku, která je v přílohách níže a to elektronicky na adresu kayas@seznam.cz

· Každý účastník bude mít s sebou průkazku člena SDH a na zadní straně potvrzené zaplacení členských příspěvků na rok 2014.
· Na místě podepíše každý účastník seznámení s bezpečností a s provozním řádem sportoviště.
· Účastnický poplatek 600 Kč za osobu
· Zálohu 400 Kč poslat na účet u Raiffeisen Bank v Olomouci - č.ú. 5978861001/5500 nejpozději do 28.března 2014. Variabilní symbol: 0006042013 Do zprávy pro příjemce uveďte název sboru a počet přihlášených osob - př.: SDH LHOTA 4x
· Doplatek 200 Kč při prezenci
· Na základě přijaté platby bude vystaven účet za soustředění.
· V případě velkého zájmu mají přednostní právo členové organizací APS, dále pak okresu Šumperk - maximálně 60 účastníků, proto s přihláškou neváhejte.
· Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději do 22.března 2013 a záloha zaplacená do 28.března, budou volná místa nabídnuta ostatním zájemcům.

https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0&urp=http://www.google.cz/?gfe_rd%3Dctrl%26ei%3DWkccU43vHsWqt#my-drive