Kontakt: Petra Hejlová - 724 166 915 - asociaceps@email.cz

Srpen 2015

Tréninkový kemp v požárním sportu BLUDOV

31. srpna 2015 v 14:42
Tréninkový kemp v požárním sportu BLUDOV

Pořádaný Asociací požárního sportu ve spolupráci SDH Bludov
Za příspěvku Olomouckého krajeProgram tréninkového kempu:
Pátek 25.9.2015
12:00 - 14:00 Příjezd, prezence
14:00 - 14:30 Rozcvičení, atletická abeceda, technika startu a běhu
14:30 - 15:00 Seznámení s disciplínou, rozdělení do tréninkových skupin
15:00 - 17:00 Technika překonání bariery, různé styly
17:00 - 18:00 Večeře
18:00 - 19:00 Tréninkový plán, posilování, regenerace, zimní příprava
19:00 - 21:00 Videoprojekce, konzultace
Sobota 26.9.2015
8:00 - 9:00 Rozcvičení, atletická abeceda
9:00 - 11:00 Úchop hadic, náběh na kladinu, běh po kladině, technika seběhu
11:00 - 12:00 Zapojování hadic v běhu, technika zapojování rozdělovače
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 17:00 Všeobecná atletická příprava
17:00 - 18:00 Večeře
18:00 - 20:00 Kontrolní závod v běhu na 100 m s překážkami, který probíhá ve dvou drahách v kategorii mladší dorost, střední dorost, dorost, mladší dorostenky, střední dorostenky, dorostenky.
Neděle 27.9.2015
8:00 - 9:00 Rozcvičení, atletická abeceda, celoroční příprava
9:00 - 13:00 Chyby a způsoby jejich odstranění, kontrolní závody
Přesný časový harmonogram a případné změny se účastníci dozví na místě
Podmínky účasti jednotlivců na tréninkovém kempu požárního sportu

- Do 13. září 2015 poslat závaznou přihlášku, která je v přílohách níže a to elektronicky na adresu asociaceps@email.cz
- Tréninkový kemp je preferován pro kategorii dorostu i ostatní zájemce. Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději do 13.září 2015 a záloha zaplacená do 13.září, budou volná místa nabídnuta ostatním zájemcům.
- Každý účastník bude mít s sebou průkazku člena SDH a na zadní straně potvrzené zaplacení členských příspěvků na rok 2015.
- Na místě podepíše každý účastník seznámení s bezpečností a s provozním řádem sportoviště.
- Účastnický poplatek 600 Kč za osobu
- Zálohu 400 Kč poslat na účet u Raiffeisen Bank v Olomouci - č.ú. 5978861001/5500 nejpozději do 13.září 2015. Variabilní symbol: 0006042013 Do zprávy pro příjemce uveďte název sboru a počet přihlášených osob - př.: SDH LHOTA 4x
- Doplatek 200 Kč při prezenci
- Na základě přijaté platby bude vystaven účet za soustředění.
- V případě velkého zájmu mají přednostní právo členové organizací APS, dále pak okresu Šumperk - maximálně 60 účastníků, proto s přihláškou neváhejte.
- Tréninkový kemp je preferován pro kategorii dorostu (ročníky 2003 -1998.) Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději do 13.září 2015 a záloha zaplacená do 13.září, budou volná místa nabídnuta ostatním zájemcům.
Technické zajištění soustředění
- Překážky dodá SDH Bludov
- Zdravotní služba zajištěna
- Strava zajištěna po celou dobu soustředění


S sebou si účastníci vezmou
- sadu hadic na 100 m s překážkami - nejlépe každý svou, minimálně 1 sada pro dvojici
- přilbu, opasek - každý svoje
- sportovní oblečení ( do sálu i na ven ), zakrývající zejména lokty a kolena, nejlépe těsně obepínající kotníky (elasťáky, tepláky zakončené gumou) - NE KALHOTY, DŽÍNY, KAPSÁČE a podobné
- sportovní obuv ( botasky, tretry )
- karimatku, spacák, polštář - nocleh v sále hasičské zbrojnice
- v ceně nejsou započítány snídaně - možnost zakoupení základních potravin vedle areálu v samoobsluze
- hygienické potřeby, přezůvky - do ubytovny, do sprchy
PŘÍSNÝ ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK
Závazná přihláška
Na tréninkový kemp požárního sportu, Bludov 26.-27.9.2015
ORGANIZACE ………………………………………………………………………..
Jméno a Příjmení ………………………………………………………………………
Datum narození ………………………………………………………………………
Rodné číslo …………………………………………………………………………….
Osobní rekord………………………………………………………………………….
Kontaktní mail: ………………………………………………………………………
Kontaktní telefon:……………………………………………………………………..
Souhlasíme se zařazením do pořadatelem určené tréninkové skupiny, bereme na vědomí nutnost používání osobních ochranných pomůcek a dodržování kázně. Při prezenci zaplatíme zbytek účastnického poplatku ve výši 200 Kč na osobu
Žádám/Nežádám* o zajištění noclehu na hasičské zbrojnici v Bludově od pátku do neděle.
V ………………. Dne ………………
Podpis a razítko vysílající organizace……………………………………..

*Nehodící škrtněte
Průběžné pořadí X-flame poháru 2015

14. srpna 2015 v 8:54
Průběžné pořadí po Bludovské stovce naleznete zde:

http://uloz.to/xW4t6GFm/celkove-poradi-x-flame-2015-xls

Tréninkový kemp dorostu Bludov 2015

4. srpna 2015 v 18:53
Tréninkový kemp v požárním sportu BLUDOV

Pořádaný Asociací požárního sportu ve spolupráci SDH Bludov
Za příspěvku Olomouckého krajeProgram tréninkového kempu:
Pátek 25.9.2015
12:00 - 14:00 Příjezd, prezence
14:00 - 14:30 Rozcvičení, atletická abeceda, technika startu a běhu
14:30 - 15:00 Seznámení s disciplínou, rozdělení do tréninkových skupin
15:00 - 17:00 Technika překonání bariery, různé styly
17:00 - 18:00 Večeře
18:00 - 19:00 Tréninkový plán, posilování, regenerace, zimní příprava
19:00 - 21:00 Videoprojekce, konzultace
Sobota 26.9.2015
8:00 - 9:00 Rozcvičení, atletická abeceda
9:00 - 11:00 Úchop hadic, náběh na kladinu, běh po kladině, technika seběhu
11:00 - 12:00 Zapojování hadic v běhu, technika zapojování rozdělovače
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 17:00 Všeobecná atletická příprava
17:00 - 18:00 Večeře
18:00 - 20:00 Kontrolní závod v běhu na 100 m s překážkami, který probíhá ve dvou drahách v kategorii mladší dorost, střední dorost, dorost, mladší dorostenky, střední dorostenky, dorostenky.
Neděle 27.9.2015
8:00 - 9:00 Rozcvičení, atletická abeceda, celoroční příprava
9:00 - 13:00 Chyby a způsoby jejich odstranění, kontrolní závody
Přesný časový harmonogram a případné změny se účastníci dozví na místě
Podmínky účasti jednotlivců na tréninkovém kempu požárního sportu

- Do 13. září 2015 poslat závaznou přihlášku, která je v přílohách níže a to elektronicky na adresu asociaceps@email.cz
- Tréninkový kemp je preferován pro kategorii dorostu i ostatní zájemce. Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději do 13.září 2015 a záloha zaplacená do 13.září, budou volná místa nabídnuta ostatním zájemcům.
- Každý účastník bude mít s sebou průkazku člena SDH a na zadní straně potvrzené zaplacení členských příspěvků na rok 2015.
- Na místě podepíše každý účastník seznámení s bezpečností a s provozním řádem sportoviště.
- Účastnický poplatek 600 Kč za osobu
- Zálohu 400 Kč poslat na účet u Raiffeisen Bank v Olomouci - č.ú. 5978861001/5500 nejpozději do 13.září 2015. Variabilní symbol: 0006042013 Do zprávy pro příjemce uveďte název sboru a počet přihlášených osob - př.: SDH LHOTA 4x
- Doplatek 200 Kč při prezenci
- Na základě přijaté platby bude vystaven účet za soustředění.
- V případě velkého zájmu mají přednostní právo členové organizací APS, dále pak okresu Šumperk - maximálně 60 účastníků, proto s přihláškou neváhejte.
- Tréninkový kemp je preferován pro kategorii dorostu (ročníky 2003 -1998.) Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději do 13.září 2015 a záloha zaplacená do 13.září, budou volná místa nabídnuta ostatním zájemcům.
Technické zajištění soustředění
- Překážky dodá SDH Bludov
- Zdravotní služba zajištěna
- Strava zajištěna po celou dobu soustředění


S sebou si účastníci vezmou
- sadu hadic na 100 m s překážkami - nejlépe každý svou, minimálně 1 sada pro dvojici
- přilbu, opasek - každý svoje
- sportovní oblečení ( do sálu i na ven ), zakrývající zejména lokty a kolena, nejlépe těsně obepínající kotníky (elasťáky, tepláky zakončené gumou) - NE KALHOTY, DŽÍNY, KAPSÁČE a podobné
- sportovní obuv ( botasky, tretry )
- karimatku, spacák, polštář - nocleh v sále hasičské zbrojnice
- v ceně nejsou započítány snídaně - možnost zakoupení základních potravin vedle areálu v samoobsluze
- hygienické potřeby, přezůvky - do ubytovny, do sprchy
PŘÍSNÝ ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK
Závazná přihláška
Na tréninkový kemp požárního sportu, Bludov 26.-27.9.2015
ORGANIZACE ………………………………………………………………………..
Jméno a Příjmení ………………………………………………………………………
Datum narození ………………………………………………………………………
Rodné číslo …………………………………………………………………………….
Osobní rekord………………………………………………………………………….
Kontaktní mail: ………………………………………………………………………
Kontaktní telefon:……………………………………………………………………..
Souhlasíme se zařazením do pořadatelem určené tréninkové skupiny, bereme na vědomí nutnost používání osobních ochranných pomůcek a dodržování kázně. Při prezenci zaplatíme zbytek účastnického poplatku ve výši 200 Kč na osobu
Žádám/Nežádám* o zajištění noclehu na hasičské zbrojnici v Bludově od pátku do neděle.
V ………………. Dne ………………
Podpis a razítko vysílající organizace……………………………………..

*Nehodící škrtněte