Kontakt: Petra Hejlová - 724 166 915 - asociaceps@email.cz

Únor 2017

Tréninkový kemp mládeže 2017

5. února 2017 v 21:53
Tréninkový kemp mládeže v požárním sportu BLUDOV
Pořádaný Asociací požárního sportu ve spolupráci SDH Bludov
Za příspěvku Olomouckého kraje

Cíl: Poskytnout výuku základních technik požárního sportu, především techniky překonávání překážek a zapojování hadic typu ROT, základy atletiky, popřípadě výstupu na cvičnou věž.
Dílčí cíl: Zjednodušit přechod z mládežnické kategorii do kategorie dorostu především s ohledem měnících se technik zapojování hadic z DIN na ROT
Program tréninkového kempu:
Sobota 8. dubna 2017 - určeno pouze pro dívky
Neděle 9. dubna 2017 - určeno pouze pro chlapce
8.15 - 8.45 Příjezd, presence
9.00 rozdělení mládeže do tréninkových skupin, kde budou postupně obeznámeni s jednotlivými technikami (rozcvičení, atletická abeceda, technika startu a běhu, techniky překonání překážek, příprava a úchop hadic, zapojování hadic, rozdělovače) pod vedením zkušených trenérů
Instruktáž a strava vedoucích začátečníků
-
možno využít instruktáže začínajících vedoucích a zajištění stravy
- práce a trénink s mládeží bude výhradně v režii trenérů tréninkového kempu!
Podmínky účasti mládeže na tréninkovém kempu požárního sportu
- Do 5. března 2017 poslat elektronicky závaznou přihlášku, která je v přílohách níže a to elektronicky na adresu asociaceps@email.cz
- Na místě odevzdat závaznou přihlášku s podpisem rodičů a vysílající organizace
- Tréninkový kemp je preferován pro mládež mezi 12-17 rokem.
- Tréninkový kemp je určen především pro začínající mládež, mládež s malými zkušenostmi s výše uvedenými technikami, mládež v přechodové fázi z hadic DIN na ROT
- Každý účastník bude mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, průkazku člena SDH a na zadní straně potvrzené zaplacení členských příspěvků na rok 2017.
- Na místě podepíše každý účastník seznámení s bezpečností a s provozním řádem sportoviště.
- Účastnický poplatek 300 Kč za osobu
- Zálohu 150 Kč poslat na účet u Raiffeisen Bank v Olomouci - č.ú. 5978861001/5500 nejpozději do 5. března 2017. Variabilní symbol: 0006042013 Do zprávy pro příjemce uveďte název sboru a počet přihlášených osob - př.: SDH LHOTA 4x
- Doplatek 150 Kč při presenci
- Na základě přijaté platby bude vystaven účet za soustředění.
- V případě velkého zájmu mají přednostní právo členové organizací APS, dále pak Olomouckého kraje - maximálně 50 účastníků na den, proto s přihláškou neváhejte.
Podmínky účasti vedoucích na tréninkovém kempu v požárním sportu
- do 5. března 2017 poslat elektronicky závaznou přihlášku, která je v přílohách níže a to elektronicky na adresu asociaceps@email.cz z důvodu objednání stravy
- kratší instruktáž je zaměřena na trénink v zimní období a v hlavní sezóně pro začínající vedoucí s velmi malými zkušenostmi
- práce a trénink s mládeží bude výhradně v režii trenérů tréninkového kempu!
- účastnický poplatek 150 Kč na den
- Celou částku 150 Kč poslat na účet u Raiffeisen Bank v Olomouci - č.ú. 5978861001/5500 nejpozději do 5. března 2017. Variabilní symbol: 0006042013 Do zprávy pro příjemce uveďte název sboru a počet přihlášených osob - př.: SDH LHOTA 4x
- Omezený počet vedoucích 10-15
Technické zajištění soustředění
- Překážky dodá SDH Bludov
- Zdravotní služba zajištěna
- Zajištěn oběd a odpolední svačinka
S sebou si účastníci vezmou
- sadu hadic na 60 m (100 m) s překážkami - nejlépe každý svou, minimálně 1 sada pro dvojici
- přilbu, opasek - každý svoje
- sportovní oblečení, zakrývající zejména lokty a kolena, nejlépe těsně obepínající kotníky (elasťáky, tepláky zakončené gumou) - NE KALHOTY, DŽÍNY, KAPSÁČE a podobné
- sportovní obuv ( botasky, tretry )

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTE