Kontakt: Petra Hejlová - 724 166 915 - asociaceps@email.cz

Duben 2018


Pravidla Morasvské hasičské stovky X-flame poháru 2018

13. dubna 2018 v 9:03
Asociace požárního sportu, spolek
Kolšov 37, 788 21
Tel: 724/166 915
e-mail: asociaceps@email.cz

PRAVIDLA
Moravské hasičské stovky
X-flame pohár 2018


seriál spojující jednotlivé závody v běhu na 100m s překážkami v kategoriích mužů, žen a dorostu SDH i HZS

Povinnosti pořadatelů jednotlivých závodů:
1. Pořadatelé jsou povinni nejpozději 14 dnů před konáním soutěže zaslat Asociaci požárního sportu propozice soutěže a nejpozději do 3 dnů od konání soutěže výsledky.
2. Pořadatelé jsou povinní nejpozději do tří dnů napsat článek o závodu a zaslat jej do místního a hasičského tisku a dále administrátorovi webu a mediálním partnerům.
3. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže startéra s kvalifikací rozhodčího a minimálně 3 rozhodčí. Hlavní rozhodčí bude určen na místě.
4. Pořadatelé jsou povinni mít k dispozici elektronickou časomíru.
5. Pořadatelé jsou povinni na oficiálních tiskopisech, jakou jsou pozvánky, plakáty nebo výsledkové listiny prezentovat loga hlavních partnerů poháru.
6. Pořadatelé jsou povinni ve sportovním areálu a kolem drah umístit propagační banery a loga smluvních partnerů a pořídit jejich fotografie.
7. Pořadatelé jsou povinni zajistit zdravotní službu pro případ nutnosti poskytnout první pomoc při zranění. Stanoviště je nutno viditelně označit.
8. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit tiskopisy oznámení úrazu z důvodu případné pojistné události.
9. Pořadatelé jsou povinni spolupracovat s hlavním partnerem Moravské hasičské ligy X‑flame -internetový obchod pro hasiče. Zavazuje se k zveřejnění reklamy v prostoru pořádání závodů a podél závodní dráhy. Pořadatel se taktéž zavazuje, že nakoupí trofeje a poháry u X‑flame - P. Hrdlička, kde mu bude poskytnuta 10% sleva.


Pravidla
1. Účast, kategorii, disciplína
Seriál je určený pro závodníky - jednotlivce - společně pro členy SDH i HZS v kategorii muži, ženy, střední dorostenci, střední dorostenky, mladší dorostenci, mladší dorostenky. Soutěžit se bude dle Směrnic hasičských soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS a Změn Směrnic hasičských soutěží schválených VV SH SČMS - uvedeno na www.dh.cz
V kategorii dorostu uvede soutěžící zájem o evidenci mezi dorostem při prezentaci před závodem. Nutný je doložit průkaz člena SH ČMS a písemný souhlas rodič s účastí na soutěži. Ve startovní listině dojde u jejich zařazení do jednotlivých kategorií.

2. Závody zařazené do seriálu pro rok 2018
Běh jednotlivců na 100 m překážek na soutěžích

Bludovská stovka
28.7.
Bludov
Stovkování pod Slunečnou
18.8.
Moravský Beroun
Choltice
8.9.
Choltice
Každý ze závodů probíhá minimálně ve dvou drahách pro každou kategorii.

3. Vyhodnocení
Jednotlivé závody se mezi sebou mohou lišit systémem závodu - je povolen "klasický" dvoukolový systém, vyřazovací systém nebo závod se základním kolem a s postupem x nejlepších do dalšího kola, vždy se však musí dodržovat ostatní pravidla dle platných Směrnic hasičských soutěží SH ČMS. Systém závodů pořadatel oznámí před začátkem soutěže. Každý pořadatel jednotlivé soutěž vyhodnotí minimálně 3 nejlepší závodníky z každé kategorie do 30 minut po skončení soutěže.
4. Bodování
V každém závodě se boduje:
- prvních 20. míst ve všech kategoriích včetně dorostenců
1. místo
20 bodů
2. místo
19 bodů
3. místo
18 bodů
Díle po jednom bodu až po 20. místo
1 bod

Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem každého závodu po základní části, tj. po 2. kole. V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.

Závodních musí ve svém zájmu startovat ve všech závodech seriálu pouze za jedno stejné družstvo (sbor, obec). Docházelo by pak ke zmatkům ve výsledkové tabulce. Tabulku průběžného pořadí zajišťuje Asociace požárního sportu. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete na internetových stránkách www.sumperskastovka.blog.cz


5. Celkové vyhodnocení
Bude provedeno při posledním závodu X-flame poháru 2018. Do celkového hodnocení se započítávají všechny výsledky závodníků. V případě rovnosti bodů na oceněných místech rozhoduje a pořadí závodník větší počet účastí. Jako další hledisko, se uplatňuje lepší umístění na závěrečné soutěži.

6. Protesty a odvolání
Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu, který rozhodne. Případné odvolání řeší organizační štáb příslušné soutěže přímo na místě. Toto rozhodnutí je konečné a proti němu není odvolání.

7. Pojištění
Závodníci jsou při účasti v závodech seriálu pojištěni na základě členství SH ČMS.

8. Závěr
Realizace seriálu Moravské hasičské stovky X-flame pohár 2018 zajišťuje Asociace požárního sportu ve spolupráci s jednotlivými SDH.