Kontakt: Petra Hejlová - 724 166 915 - asociaceps@email.cz

Pravidla

Změna v pravidlech MHS 2013

7. května 2013 v 18:40 | Kayas
Největší změnou letošní sezóny je přizpůsobení ročníků karegoriím, podle pravidel v Českém poháru.

Kategorie mladší dorostenci a mladší dorostenky - ročník narození 1999 a mladší

U těchto kategorií jsou povoleny tretry, ROTT spojky, u chlapců nízká kladina a překážka vysoká 170 cm, u děvčat překážka 80 cm a nízká kladina. Start této kategorie je plánován po soutěži žen, tedy zhruba okolo 11:30 - jedna dráha chlapci, jedna dráha děvčata.

Kategorie střední a starší dorostenci a dorostenky - ročník narození 1995 až 1998

U těchto kategorií jsou povoleny tretry, ROTT spojky, u chlapců vysoká kladina a překážka vysoká 200 cm, u děvčat překážka 80 cm a nízká kladina. Start těchto kategorií bude společný s kategoriemi mužů a žen, vyhodnocení proběhne samostatně.

Kategorie muži a ženy - ročník narození 1994 a starší

Klasicky dle pravidel PS

Startuje BIG SHOCK POHÁR 2012

30. dubna 2012 v 11:18 | kayas


Třetí ročník SHOCK! Poháru klepe na dveře

11. března 2009 v 11:53 | Kayas
OSH Šumperk vyhlašuje seriál spojující jednotlivé závody
v běhu na 100 m s překážkami
v kategoriích mužů a žen a dorostu SDH i HZS.

Seriál je určený pro závodníky - jednotlivce - společně pro členy SDH a HZS v kategoriích muži, ženy, dorostenci a dorostenky, kteří budou zařazeni do samostatně hodnocené kategorie
v disciplíně běh na 100 m s překážkami.


V kategorii "dorostenci(ky)" - minimální věk 13 let, maximální věk 18 let
dle Směrnic o činnosti dorostu SH ČMS, písemný souhlas rodičů


Účast soutěžících z jiných okresů je vítána


Závody zařazené do seriálu:


Běh jednotlivců na 100 m překážek na soutěžích


13.6.2008 v 9:00
Okresní kolo PS
- pouze pro členy postupujících družstev
11.7.2008 v 10:00
Bludovská stovka
- otevřený - J.Krejčí - 603 495 741
2.8.2008 v 10:00
Třeštinská stovka
- otevřený - F.Laštůvka - 736 614 536
27.9.2008 v 10:00
Kolšovská stovka
- otevřený - M.Chládek - 605 014 351


Každý pořadatel jednotlivé soutěže vyhodnotí minimálně 10 nejlepších
v kategoriích muži, ženy a 3 nejlepší z kategorie dorostu a dorostenek

V každém závodě boduje prvních 20 míst v kategorii muži, ženy a 10 v kategorii dorci a dorky

Po závěrečném závodu v Kolšově bude následovat celkové vyhodnocení,
do kterého budou zařazeni všichni závodníci, kteří se zúčastní alespoň dvou závodů
a ohodnoceno bude nejlepších 20 závodníků v každé kategorii a nejlepší dorostenciPropozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete na internetových stránkách SDH Kolšov na adrese www.sdhkolsov.cz a www.sumperskastovka.blog.cz

Závěr seriálu proběhne v Bludově

3. září 2008 v 7:23 | Krejčák
Víceúčelový sportovní areál Bludov ( u hasičárny )
Přihlášky : email - krejci.jirka@email.cz nebo tel. 603495741 do 26. září 2008 18,00 hod., v odůvodněných případech na místě do 9,00 hod.
Program : 9,00 - 9,40 - trénink kategorie ženy
9,45 - zahájení soutěže
10,00 - start kategorie ženy - rozběhy
- finálové běhy
- následně muži
Hlavní rozhodčí : Michailidis Petr
Pravidla soutěže : - kategorie - ženy, muži, členové SDH i HZS , dorostenky a dorostenci budou zařazeni mezi dospělé s následným vyhodnocením 3 nejlepších
Nářadí : vlastní dle pravidel
Oděv a obuv: dle pravidel, tretry povoleny !!!
Dráha : dvě dráhy, umělý povrch POLYTAN, překážky s umělým povrchem, startovní bloky
Časomíra : elektronická s displejem
Provedení : dle pravidel PS, při podání protestu závodník složí kauci 100,- Kč, která v případě zamítnutí propadá
Systém soutěže: soutěž proběhne dvoukolově -16 nejlepších z každé kategorie se utká vyřazovacím způsobem o celkové vítězství. Pořadatel si vyhrazuje právo změny - při vyšší účasti omezením postupu do druhého kola
Pro účastníky mimo okres Šumperk možnost přenocování zdarma na sále hasičárny, nutno domluvit na tel.603495741 ( pořadatel zapůjčí i spací pytle, případně lehátka)
Vyhodnoceno bude 16 nejlepších v obou kategoriích a 3 dorostenci a dorostenky ( připraveny poháry, medaile, trička, věcné ceny atd.)
Po skončení soutěže proběhne celkové vyhodnocení seriálu SHOCK! Pohár 2008, nutná účast minimálně na dvou závodech
Průběžné informace na sumperskastovka.blog.cz nebo hasicibludov.blog.cz
Na Vaši účast se těší hasiči Bludov

Změny v bodování pro ročník 2008

22. dubna 2008 v 15:39
V letošním ročníku SHOCK! Poháru bychom chtěli vyzkoušet novinku. Jedná se o změnu systému v bodování. Nejdříve se odběhnou dvě základní kola, po kterých se sestaví pořadí závodníků. Ti na základě umístění obdrží 20 b. za 1. místo, 19 b. za druhé místo a tak dále až po 1 bod za 20. místo.
K tomu bude ještě možnost získání tzv. bonusových bodů za umístění ve vyřazovacích bězích a to 4 body za vítězství ve finále, 3 body za druhé místo, 2 body za vítězství v malém finále a 1 bod za tzv.bramborovou medaili.
Uvidíme jak se tato novinka osvědčí v praxi. Cílem je bodově zvýhodnit otevřené soutěže s postupem do vyřazovacích bojů, kde bude vlastně pro nejlepšího závodníka k mání až 24 bodů, oproti uzavřené okresní soutěži, kde se rozdá jen 20 bodů.

Blíží se Třeštinská stovka

16. července 2007 v 11:40 | Kayas
Pravidla soutěže
Kategorie jednotlivci muži, ženy, mohou startovat i dorostenci dle směrnic
dorostu, ale budou zařazeni ve společné kategorii s dospělými
Pravidla provedení disciplíny dle platných pravidel požárního sportu.
Při podávání protestu je podmínkou složení částky 100,- Kč, která
v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Nářadí vlastní, dle pravidel požárního sportu
Systém soutěže: soutěž proběhne ve dvou kolech a nejlepších 16 soutěžících
z každé kategorie se utká vyřazovacím způsobem o celkové
umístění. Pořadatel si vyhrazuje právo změny systému soutěže
v případě velkého počtu soutěžících. ( např.: redukci startujících ve
druhém kole - jen prvních 30 závodníků po prvním pokusu )
Technické údaje :povrch dráhy tvoří tráva, soutěž bude probíhat ve dvou drahách,
měření elektronickou časomírou s velkým displayem.
Kontakt : František Laštůvka - 736 614 536
Ladislav Plechatý - 602 618 490
Přihlášky na místě, v čase uvedeném pro presenci, soutěžící budou startovat
v takovém pořadí, v jakém se přihlásí. Každý závodník startuje na
vlastní nebezpečí.

Kolšovská stovka

12. června 2007 v 17:53 | kayas
Srdečně zveme všechny na druhý ročník Kolšovské stovky. Letos je závod zařazen jako druhý díl SHOCK! Poháru a pro každého účastníka je připraveno malé překvapení. Po skončení soutěže DISCOKARNEVAL až do nočních hodin

Pravidla SHOCK! Poháru 2007 schváleny

25. dubna 2007 v 15:02 | Kayas
Výkonný výbor OSH Šumperk na svém zasedání 24.4.07 schválil pravidla Hasičské stovky okresu Šumperk, která se poběží pod názvem SHOCK! Pohár 2007. Soutěž dává možnost vyniknout v požárním sportu jednotlivcům bez družstva, ale i dorostencům, kteří mají jinak málo možností k soutěžení.Kompletní znění pravidel je v sekci Pravidla, nebo na adrese www.sdh.kolsov.zde.cz

Účast na soutěžích Shock! Poháru 2007

20. března 2007 v 11:34 | Kayas
Jelikož dostávám spoustu dotazů na účast v soutěžích Shock! Poháru 2007, pokusím se podat jednoduché vysvětlení.
První soutěž, započítaná do Shock! Poháru 2007 je okresní kolo v požárním sportu okresu Šumperk. Toho se mohou zúčastnit postupující družstva z okrskových soutěží a družstva okresu Šumperk, která chtějí soutěžit o body do VC okresu Šumperk. Za každé družstvo může do běhu jednotlivců nastoupit maximálně čtyři závodníci.
Do ostatních soutěží ( Kolšov, Třeština, Bludov ) se mohou přihlásit jednotlivci - členové SDH i HZS ať už z okresu Šumperk, ale i z dalších okresů.
Do celkového hodnocení budou započítáni všichni zúčastnění závodníci a započítávat se budou tři nejlepší výsledky dle daného bodového klíče.

Hasičská stovka okresu Šumperk

12. února 2007 v 19:54 | Kayas
Hasičská stovka okresu Šumperk
1. ročník
seriál spojující jednotlivé závody v běhu na 100 m s překážkami
v kategoriích mužů a žen a dorostu SDH i HZS.
Pravidla

1. Účast, kategorie, disciplína:
Seriál je určený pro závodníky - jednotlivce- společně pro členy SDH a HZS v kategoriích muži a ženy, ale také dorostence a dorostenky, kteří budou zařazeni do kategorie mužů a žen v disciplíně běh na 100 m s překážkami. Soutěžit se bude dle Směrnice hasičských soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 24. 3. 2001 I. a II. část, Výkladu Směrnice hasičských soutěží schváleného VV SH ČMS dne 17. 5. 2002 a Změn Směrnice hasičských soutěží schválených VV SH ČMS dne 18. 3. 2004. Vše uvedeno na internetových stránkách SH ČMS www.dh.cz. V kategorii "dorostenci(ky)" - minimální věk 13 let, maximální věk 18 let dle Směrnic o činnosti dorostu SH ČMS. Startující, splňující tuto podmínku, uvedou svůj zájem o vedení v evidenci mezi dorostem při prezentaci před závodem. Zde předloží OP, nebo průkaz člena SH ČMS a písemný souhlas rodičů s účastí na soutěži. Ve startovní listině dojde u jejich jména k označení velkým písmenem "D" a toto označení bude dále uváděno i v průběžném pořadí seriálu. V jednotlivých závodech budou tito závodníci startovat společně se všemi ostatními závodníky a budou také i společně hodnoceni. Pouze při závěrečném vyhlášení celkových výsledků budou vyhodnoceni také nejlepší z kategorie "dorostenci(ky)".
Účast soutěžících z jiných okresů je vítána
2. Závody zařazené do seriálu:
Běh jednotlivců na 100 m překážek na soutěžích
2.6.2007 v 9:00
Okresní kolo PS
- Pouze pro členy zúčastněných družstev
5.7.2007 ve 14:00
Kolšovská stovka
- dle propozic SDH Kolšov
21.7.2007 ve 14:00
Třeštinská stovka
- dle propozic SDH Třeština
22.9.2007 ve 14:00
Bludovská stovka
- dle propozic Bludov
Každý ze závodů probíhá minimálně ve dvou dráhách pro každou kategorii.
3. Vyhodnocení:
Jednotlivé závody se mezi sebou mohou lišit systémem závodu - je povolen "klasický" dvoukolový systém, vyřazovací systém nebo závod se základním kolem a s postupem x nejlepších do dalšího kola - vždy se však musí dodržovat ostatní pravidla dle platných Směrnic hasičských soutěží SH ČMS. Každý pořadatel jednotlivé soutěže vyhodnotí minimálně 10 nejlepších v obou kategoriích do 30 minut po skončení soutěže
4. Bodování:
V každém závodě se boduje prvních 20 míst v každé kategorii tímto systémem:
1.místo
30 bodů
2.místo
25 bodů
3.místo
22 bodů
4.místo
20 bodů
5.místo
18 bodů
6.místo
16 bodů
7.místo
14 bodů
Dále po 1 bodu až po 20.místo
1 bod
Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem každého závodu po základní části, tj.po 2.kole bez ohledu na systém vyřazovacích běhů.V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.
Závodník musí ve vlastním zájmu startovat ve všech závodech seriálu pouze za jedno stejné družstvo (sbor, obec) - příklad: nelze v prvním závodě seriálu startovat jako Josef Novák - SDH Malá Lhota a ve druhém jako Josef Novák - HZS Velké Město. Docházelo by potom ke zmatkům v celkové tabulce. Tabulku průběžného pořadí zajišťuje štáb soutěže. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete na internetových stránkách SDH Kolšov na adrese www.sdh.kolsov.zde.cz a www.sumperskastovka.blog.cz
5. Celkové vyhodnocení:
Bude provedeno po posledním závodě seriálu v Bludově. Do celkového hodnocení se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř závodů. V případě rovnosti bodů na oceněných místech rozhoduje o pořadí závodníků větší počet lepších umístění. Jako další hledisko se uplatňuje lepší součet časů ze soutěží, kterých se účastnili oba ( všichni ) porovnávaní závodníci.
6. Protesty a odvolání:
Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu, který rozhodne. Případné odvolání řeší organizační štáb soutěže přímo na místě. Toto rozhodnutí je konečné a proti němu již není odvolání.
7. Pojištění:
Závodníci jsou při účasti v závodech seriálu pojištěni na základě členství v SH ČMS.
8. Závěr
Realizaci seriálu Hasičská stovka okresu Šumperk zajišťuje organizační štáb ve složení K.Švéda - vedoucí soutěže a členové štábu A.Elšík, P.Strnad, M.Lečko, J.Krejčí a H.Hykrda ve spolupráci a s podporou OSH Šumperk a HZS Šumperk.
Vydáno 6.2.2007 - Šumperk
 
 

Reklama